Hjem

Grundejerforeningen Jonstruphøj

Velkommen til Grundejerforeningen Jonstruphøjs hjemmeside

På sigt vil al korrespondance, information, mødereferater etc. blive bragt enten på hjemmesiden eller sendt via mail - vigtige meddelelser bliver sendt pr. mail, så vi er sikre på, at alle ser det. Har du ikke mulighed for at bruge mail eller af anden grund ønsker også fremover at få dette materiale i postkassen, skal du henvende dig til formanden for grundejerforeningen, Hasse Blom i nr. 13 (mail: 13@jonstruphoj.dk).

Grundejerforeningen Jonstruphøjs CVR-nummer: 35357769

 

Drama på Jonstruphøj tidlig morgen den

13. april 2018

 

Hjemmesideredaktører

Hanne Stenager, 23@jonstruphoj.dk

Gitte Blom, 13@jonstruphoj.dk

Vi skiftes til at opdatere hjemmesiden en måned ad gangen. Har I indslag, ris eller ros

kontaktes Gitte i lige måneder og Hanne i ulige måneder. Sidst opdateret 13.04.18 HS

 

Der sker meget i vores næriområde for tiden - se denne opdatering

Høringssvar vedr. lokalplan 119 - bofællesskabet ud for vores indkørsel

Høringssvar til regulering af vandløb i Jonstrup

Jonstrup89 høringssvar til lokalplan 121 (af 22.08.16)

Jonstrup89 (og vores) input og forslag vedr. Frejas helhedsplan

for Sydlejren

 

Opret e-mail - se under "Old post"

Statistik over besøg på hjemmesiden

 

Nyttige links

Jonstrup 89

Nyt fra You See

 

 

R